Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

Банска художествена школа

Постоянна изложбаВъзрожденска художествена школа, едно от най-ярките явления в историята на българската култура през XVIII - XIX в. Представителите й - зографи, резбари и строители, влияят плодотворно върху прогресивните изменения в художественото мислене през Възраждането. Наследството им се нарежда между най-значимите постижения на българския национален гений. Те си сътрудничат с представителите на другите културни центрове - градовете Самоков, Трявна, Дебър, но в продължение на повече от век запазват в творчеството си неповторимо стилово звучене. Стопанското замогване на град Банско през XVIII и XIX в., оживените търговски връзки с големи културни центрове в Западна Европа, закономерно довеждат и до подем в духовния живот. Важна роля в това отношение играят и връзките с Атон и Рилския манастир.

Напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | Модни Съвети | Sandanski | Езера | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia
Home