Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

Банска укрепена къща

Типична Банска къщаБанската укрепена къща е специфичен подтип възрожденска къща, строена в с. Банско (дн. град) през XVIII в. докъм 60-те г. на XIX в. Съществуват и други мнения по нейното датиране. По своята планово-пространствена композиция, конструкция и функционална организация банската укрепена къща се сродява с разложко-чепинската къща. В приземния етаж са подникът, избата и други стопански помещения. Горният етаж се изгражда от надлъжен чардак, от който е достъпна основната функционална група от помещения - боария, "кашчи" и месилник както и две или повече гостни стаи. Дървени греди сглобени "на венец", образуват използваемо подпокривно пространство. Най-характерната особеност на банската укрепена къща е умелото включване в планово-пространствената композиция на укрепено каменно ядро (скривалище в приземния и укрепена стая на горния етаж), което предпазва от грабеж и пожар. Къщата е изградена предимно от камък на калова или варова основа; част от вътрешните разпределителни стени и стените към чардака са паянтов градеж. Тя е най-сигурното звено от цялостната система за самоотбрана на Банско през XVIII - XIX в.

Напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | recepti | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by superstitions
Home