Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

Банска укрепена къща

Веляновата къщаВ най-ранните къщи - Хадживълчовата къща (1746), Хаджирусковата къща (1783), Веляновата къща, укрепеното ядро включва: в приземния етаж засводено скривалище (скриовник)с преддверие към него и изба. Достъпът до преддверието винаги е само от една от стаите на горния етаж на укрепеното ядро. Отворът се закрива посредством два - три железни и дървени капака, разположени в дебелината на междуетажната конструкция. Към същинското скривалище води малък железен капак, който се залоства откъм скривалището. В избата, разположена до скривалището, се влиза от пространството под чардака; до него води ходник с начупена линия. Междуетажната конструкция е от няколко слоя наредени една до друга греди с глинена (варова) замазка или с камъни на варов разтвор; носи се от дебели греди, подпрени на силно изнесени конзоли от камък. На горния етаж са разположени две стаи с огнища; стаята над скривалището винаги е с по-малко прозорци; вратите са с малки размери, отвън са обковани с железни листове. Таванът е от няколко реда мурови греди, покрити със слой от глина или от каменен блокаж с вар. Всички помещения са изградени изцяло от камък, със скрити хоризонтални изравнителни греди в стените. Къщата на Неофит РилскиПрозорците са защитени отвън с железни решетки, а отвътре - с дървени капаци, които се залостват чрез плъзгащи се в стената греди. Вратите от дебели талпи са обковани отвън с желязо. Активната защита на банската укрепена къща се осигурява от почти незабележими отвън бойници (всяка врата се защитава от два - три бойника), насочени към уязвимите места в къщата и двора. Укрепената част изглежда сурова и непристъпна и поради малките прозорци в плоскостта на каменния неизмазан зид. Постепенно банската укрепена къща се опростява: скривалището става без сводово покритие (Чалината къща) или излиза от очертанията на къщата (Бенината къща), междуетажната конструкция се облекчава до обикновен гредоред с дебели талпи (Лазархадживълчовата къща). От втората половина на XVIII - началото на XIX в. укрепеното ядро, известно като кула, се строи допълнително, но е неделимо от общата композиция на къщата. Представлява противопожарно обезопасена постройка за съхраняване на стока в приземния етаж, със стаи за живеене над него - маза. От този тип са Тодевата къща (1864), Сирлещовата къща, Кирблаговата кула.

Назад
Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | банскосити | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Sanovnik
Home