Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit
Паметници на културата в гр. Банско

Паметници на културата с национално значение

Вид и наименование на паметника

Година на регистрация

Църква "Св. Троица"

22.11.1965

Църква "Успение Богородично"

22.11.1965

Къща-музей "Неофит Рилски"

22.11.1965

Къща-музей"Н.Вапцаров"

22.11.1965

"Велянова къща"

22.11.1965

"Тодева къща"

22.11.1965

Рилски метох - Иконна изложба

13.12.1974

Родната къща на Тома Вишанов-Молера

13.12.1974


Паметници на културата с местно значение

Вид и наименование на паметника

Година на регистрация

"Сирлещова къща"

22.11.1965

Къщата на Благо Вишанин

22.11.1965

"Пумпалова къща"

22.11.1965

Къщата на Анна Младенова

22.11.1965

Къщата на Димитър Л. Хаджирусков

22.11.1965

"Молерова къща" /Владо/

22.11.1965

Къща на Димитър Ив. Хаджирусков

22.11.1965

"Стракова къща"

22.11.1965

Евангелистка църква

22.11.1965

"Мацурева къща"- Джидоневата

22.11.1965

Къща на Мария Кърлина

22.11.1965

Къща на Никола Кулин

22.11.1965

"Гечкова къща"

22.11.1965

"Топорилова къща"

22.11.1965

"Краварова къща" Димитър

22.11.1965

"Краварова къща" Иван

22.11.1965

Къщата на Антон Коюв

22.11.1965

Къщата на Никола Коюв

22.11.1965

Къщата на Димитър Кадев

22.11.1965

Къщата на Тодор Кадев

22.11.1965

Къщата на Костадин Атанасов Спасев

22.11.1965

Къщата на Тодор Зарков Колчагов

22.11.1965

Валявица на Никола Г. Златев

22.11.1965

"Златева къща" - 1

22.11.1965

"Златева къща" - 2

22.11.1965

"Златева къща" - 3

22.11.1965

"Зехтенджиева къща"

13.12.1974

Къщата на Наса Загорчина

13.12.1974

Метох "Ватопеди"

22.11.1965

"Събева къща"

22.11.1965

"Ваканова къща"

22.11.1965

Къщата на Ана Борикова - Бояджийска къща

22.11.1965

Къщата на Йордан Бизев - /д-р Балабанов/

22.11.1965

Къщата на Кипре Хаджистоянов

22.11.1965

"Шарената къща"

22.11.1965

Историческа местност "Главите" в Пирин

02.03.1973

Останки от църква "Св. Илия" - 500 м източно от Банско

02.03.1973

Оброчище "Св. Димитър" - 3 км югоизточно от Банско

02.03.1973

Останки от църква м. "Палитоден" - 2 км западно от Банско

02.03.1973

Останки от църква "Св. Георги" - 2 км източно от Банско

02.03.1973

Старата турска поща /"Тумбева къща"/

05.04.1975

Къща на Лазар Аврамов Кадев

31.10.1975

Къща на Лазар П. Рискьов

31.10.1975

Къща на Георги Сотиров Солаков

31.10.1975

Къща на Костадин Ив. Юлев

31.10.1975

Къща на Катерина Дрънкова

31.10.1975

Къща на Христо Ив. Дрънков

31.10.1975

Къща на Лазар Рискьов

31.10.1975

Къща на Георги Кост. Икономов

31.10.1975

Къща на Петър Георгиев Баряков

31.10.1975

Къща Петър Дим. Дункин

31.10.1975

Къща на Георги и Тодор Дуцини

31.10.1975

Стара къща на Благо Кипрев Хаджистоянов

31.10.1975

Къща на Евтим Дим. Юнчов

31.10.1975

Къща на Георги Алекс. Гурев

31.10.1975

Къща на Костадин и Никола Колчагови

31.10.1975

Къща на Крум Андреев Даутев 

31.10.1975

Къща на Георги Дуров Златев

31.10.1975

Къща на Тодор Иванов Златев

31.10.1975

Стара къща на Благо Ник. Гюмов

31.10.1975

"Шарлакова къща"

31.10.1975

Къща на Иван Дим. Тодев

31.10.1975

Къща на наследници на Веселин Колчагов

31.10.1975

"Загорчина къща"

13.07.1974

"Йопева къща"

13.07.1974

"Герова къща"

13.07.1974

Къща на Екатерина Ваканова и Славка Накова

16.07.1974

Къща на Никола Н. Кочуков

16.07.1974

Къща на Йорданка Н. Рупчина

16.07.1974

Две къщи на Методи Кост. Пицин

16.07.1974

Къща на Иван Благо Драгостинов

16.07.1974

Къща на Иван Тод. Драгостинов

16.07.1974

Къща на Методи Драгостинов

16.07.1974

Къща на Костадин Ив. Тодев

16.07.1974

Къща на наследници на Тодор Н. Драгостинов

16.07.1974

"Общата къща" - пасторски дом

16.07.1974

Къща на Иван и Костадин Хаджипопови

16.07.1974

Къща на Георги Обецанов и Мария Пет. Бозова

16.07.1974

Къща на Тодор и наследници на Никола Пицин

16.07.1974

Къща на Никола Петров Лалев

16.07.1974

Стара къща на Мария Цв. Христова

16.07.1974

Къща на Георги Марков Глушков

16.07.1974

Къща на Георги Д. Еринин

16.07.1974

Везьова къща /родна къща на Н.Вапцаров/

16.07.1974

Къща на наследника на Дим. Аврам Бизев

16.07.1974

Къща на Райна Ив. Ваканова

16.07.1974

Къща на насл. на Ив. Дим. Стефанов

16.07.1974

Къща на Ник. Дим. Рошков

16.07.1974

Къща на Георги Стеф. Стефанов

16.07.1974

Къща на Георги и Костадин Дим. Сугареви

16.07.1974

Стара къща на Борис Фурнаджиев

16.07.1974

Оброчище "Св. Текила" - м. Дъбовец

13.07.1974

Оброчище "Св. Влас" 13.07.1974
Къща на Люба Дим. Даскалева 13.07.1974
Къща на Дим. Михайлов Събев 13.07.1974
Кир Благоева кула /средновековна/ 13.07.1974
Стара къща на Борис Радонов Хаджирадонов 13.07.1974
Къща на Сара Костадинова Сугарева 13.07.1974
Надгробна могила "Лисича могила" 13.07.1974
Мястото където е била къщата на Отец Пайсий Хилендарски 13.07.1974
Къщата на Иван Радонов 13.07.1974
Манастирски комплекс в м. "Св. Никола" 3 км. Изт. 13.07.1974
Пещи за строителна керамика в м. "Св. Иван" 13.07.1974
Оброчище в м. "Св.Иван" 13.07.1974
Антично селище, некропол и светилище в м. Карагонско 4 км. Зап. 13.07.1974
м. "Шипотско" - некропол и базилика 13.07.1974
Хаджирадонова къща - исторически музей На Банско 13.07.1974

Предстоящи събития

Международен джаз фестивал "Банско 2004"
08 - 13.08.2004II международен пленер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by dobarsko
Home