Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

Младежки форум “е-Ключ”

 

Таня Станчева
Пресслужба “Връзки с обществеността и медиите”

 

В продължение на два дни град Банско беше домакин на семинар “Пресечна точка” по европейски проект “е-Ключ”.

Националният младежки форум по проект “е-Ключ” се проведе в хотел “Лъки Банско” на 4 и 5 юни. Семинарът беше открит от Райчо Данаилов, зам.-председател Асоциацията за развитие на планинските   общини в Република България.

Младежки форум “е-Ключ”

Представянето на проекта “е-Ключ”, финансиран по програма “Младежта в действие” на ЕС беше направено от д-р Чавдар Русев – изпълнителен секретар на АРПОРБ и ръководител  на проекта.

На младежите и учениците от ПГ по селско стопанство и туризъм “Алеко Константинов”, които взеха участие в мероприятието първо беше представена  програмата на ЕС “Младежта в действие” от Диана Гигова –  експерт Национален център "Европейски младежки програми и инициативи". Тя обясни как младежи от 14 до 30 години могат да кандидатстват по различни европейски програми чрез "Младежта в действие” като усвоените суми за един проект са около 6000 евро.
За връзка с Националната агенция кликнете тук.

Димитър Пехливанов – и.д. началник отдел “Мониторинг и докладване”, Министерство на околната среда и водите разясни политиката по околна среда на Европейския съюз.

През втория ден на семинара бяха разисквани възможностите за българските младежи да въздействат върху изработването на политики на ниво Европейски съюз.

Младежки форум “е-Ключ” Младежки форум “е-Ключ”

Семинарът завърши с подписване на меморандум относно осъществяване на идеите и разбиранията на младите хора в България и изготвяне на цялостна политика към планинските райони и общини. Меморандумът беше подписан от кмета на Община Банско Александър Краваров, които е и председател на Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България и от всички участници. 

 
Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 09-Jun-2009 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home