Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

Oбщина Банско откри четвърти Дневен център за стари хора

 

Таня Станчева
Пресслужба "Връзки с обществеността и медиите”

 

Кметът на община Банско Александър Краваров и председателя на общински съвет – Банско Георги Икономов прерязаха лентата на новия Дневен център за стари хора в село Филипово.

На официалното откриване присъства цялото ръководство на община Банско, Даниела Рашева - врем.изпълняващ длъжността директор на дирекция Социално подпомагане в гр. Разлог, Валентина Дивизиева - гл. експерт служба Социална закрила в гр. Банско и много местни хора в пенсионна възраст.

Дневен център за стари хора Дневен център за стари хора

По-малко от година беше нужно на Община Банско да реновира сградата и да изгради Дневен център за стари хора в с. Филипово. Центърът е с капацитет 20 човека и може да бъде ползван от всички жители в пенсионна възраст. Заведението ще бъде под издръжка на Министерството на труда и социалната политика, а парите за санирането на сградата в размер на 20 000 лева бяха отделени от общинския бюджет на Община Банско.

Предвижда се екипът, който ще се грижи за възрастните хорада да се състои от: 1 социален работник, 1 медицинско лице, 1 психолог и 1 трудотерапевт.

Дневен център за стари хора

В Община Банско вече успешно функционират 3 дневни центъра в: гр. Банско, гр. Добринище, с. Места и Клуб на пенсионера в с. Обидим. От Общинска администрация обещават да изградят Дневни центрове в селата Кремен и Гостун.

В гр. Банско предстои откриване на Дневен център на патриотичните организации към агенция Социални дейности на Министерство на отбраната, където ще функционира социална кухня по проект „Признателност” на Министерство на отбраната. Община Банско сключи договор с домашния патронаж за доставка и кетъринг на храна в клуба на патриотичните организации.

 
Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 18-Jun-2009 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home