Редовно общо събрание на 24.06.2005

Седмица на банската традиция 2004

Сезон зима 2003/2004

Участие в туристическа борса “Ваканция”

Второ общо събрание

Първо общо събрание

Откриване на сезон зима 2002/2003 в гр. Банско