Алианс за популяризиране и развитие на туризма в регион Банско

лице за контакт:
г-н Лъчезар Чакъров, председател на управителния съвет

адрес:
ул. "Цар Симеон" № 68
гр. Банско 2770, България

телефон:
+359-749-880-51

електронна поща:
alliance@bansko.bg