Добре дошли в интернет страницата на
Сдружение с нестопанска цел
“Алианс за популяризиране и развитие на туризма в регион Банско”!

Проект за нов Устав на сдружението
Уважаеми членове на Алианса,

На 21 октомври 2006 г. от 11.00ч. в заседателната зала на хотел "Пирин" - Банско, ще се проведе редовно годишно общо събрание на Алианс за популяризиране и развитие на туризма в регион Банско.

Дневен ред:

1.Приемане на  годишния финансов отчет на сдружението за 2005 г.

2.Приемане на предоставения от управителния съвет отчет за дейността на сдружението за 2005 г.

3.Освобождаване на управителния съвет от отговорност за дейността му през 2005 г.

4.Приемане от общото събрание на подготвения от управителния съвет проектобюджет за 2006 г.

5.Предложение от управителния съвет за приемане на нови членове на сдружението и изключване на членове на сдружението.

6.Промяна в състава на членовете на  управителния съвет и избор на нов управителен съвет.

7.Промяна на устава на сдружението във връзка с промяната на дейността от сдружение в частна полза в сдружение с нестопанска цел за обществено- полезна дейност по чл.38 на ЗЮЛНЦ, с основна цел популяризиране и развитие на туризма в регион Банско.

8.Приемане на предложените от управителния съвет основни насоки и програми за развитието на  дейността на сдружението за 2006/2007 г., както и на предложението за изграждане на информационно-резервационен център на курорта Банско.

9.Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се предоставят на разположение  на членовете на сдружението в седалището на сдружението в гр. Банско, на ул."Цар Симеон" 68.

За повече информация:
Ваня Грънчарова - секретар на сдружението
тел.: 0898 779 946

Управителният съвет на Алианс за популяризиране и развитие на туризма в регион Банско отваря вратите си за нови членове. Молби се приемат в офиса на сдружението, който се помещава в хотел “Пирин” – Банско или на e-mail: alliance_bansko@abv.bg.