Членове:

Управителният съвет на Алианс за популяризиране и развитие на туризма в регион Банско отваря вратите си за нови членове. Молби се приемат в офиса на сдружението, който се помещава в хотел “Пирин” – Банско или на e-mail: alliance_bansko@abv.bg.

  • Транспортна компания Корсо-спорт

Документи