Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Банско

Глава втора

МЕСТНИ ТАКСИ
РАЗДЕЛ VIII

Такси за други услуги

Чл.42. Такси за услуги, извършвани от  управление “Транспортна дейност” към Общинска администрация, се определят както следва:

Услуги

Такса (лева)

1.

Съгласуване на проекти за постоянна организация в движението

15,00

2.

Съгласуване на проекти за временна организация в движението във връзка със строителни, ремонтни и др. Работи по пътните платна, тротоарите и прилежащите сгради:

 

2.1.

Със спиране движението на ППС за един ден и промяна маршрута на градския транспорт

20,00

2.2.

Без спиране на движението на ППС и градски транспорт

10,00

3.

Изготвяне на схема за сигнализиране на паркоместата и разрешение за ползването им

За 1 бр. паркомясто 10,00

4.

Изготвяне на схема за организация на движението и специализирани превози и допълнителни линии

20,00

5.

Ползване на общински паркинги и регламентирани места за паркиране

0.50 лв/ч

6.

Разглеждане на молби

1,00

Чл.43. Таксата за реклама се определя, както следва:

1.За външна реклама:

1.1. с площ до 1 кв.м , закрепени към стена, ограда и др. – 20,00 лв/месец
1.2. с площ над 1 кв.м, закрапани към стена, ограда и др. – 30,00 лв/месец

2. За рекламни табели, монтирани на самостоятелни стойки – таксите се удвояват (месечно).

3. За реклама с билбордове се събира такса в размер на 300 лв/месец.

Чл.44. (1) Таксата за депониране на земни маси и строителни отпадъци на общински терени се определя в размер на 0.50 лв./куб.м.

            (2) Таксата се внася в общинския бюджет преди издаването на разрешително за строеж според изчислената кубатура на земните маси по одобрен проект, а за строителни отпадъци – според действителния им обем.

Чл.45. Таксите за обществената баня  в с. Добринище, се определят както следва:

Услуга

Цена (лева)

І.

Басейн

1,00

1.

За ученици и пенсионери

0,40

2.

За деца до 5 години

Безплатно

3.

За деца от 5 години до 8 години

0,25

ІІ.

Вани

 

1.

За 1 лице

7,00

2.

За 2 лица

7,00

3.

За инвалиди и ветерани от войната

безплатно

4.

Чаршафи

1,00

5.

Съхраняване на ценности

0,50

Такси за гробни места

Чл.46. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

  1. до 15 години – 8 лв/ единично място/;
  2. за вечни времена /единично място/– 40 лв;
  3. за ползване на семейни гробни места – за 10 и всеки следващи 10 години – 15лв
  4. за вечни времена за семейни гробни места – 75 лв

 (2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2 , намалени с 50 на сто.

 Таксите се събират от Обреден дом на общината.

назад | начало | напред

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home