Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit


 Приложение 2 към устроствения правилник на Общинска администрация  Банско

 II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Отдел "ТСУ"
Главен инженер - 1 бр.
Техници - 4 бр.
3. Сектор "Земеделие"
Главен специалист - 1 бр.
2. Отдел "БКС"
Началник отдел - 1 бр.
Специалист "БКС" - 1 бр.
Специалист "Озеленяване" - 1 бр.
Специалист "Екология" - 0,5 бр.

4. Сектор "Образование"
Главен специалист - 1 бр.

5. Сектор "Социални грижи и здравеопазване"

Устройствен правилник

Приложение 1

Приложение 3

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home