Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit


Приложение 3 към устроствения правилник на Общинска администрация Банско

1. с. Добринище
Кмет - 1 бр.
Счетоводител - 1 бр.
Деловодител - 1 бр.
Касиер - 1 бр.
Техник - 1 бр.

4. с. Обидим
Кметски наместник - 1 бр.

5. с. Кремен
Кметски наместник - 1 бр.

2. с. Места
Кметски наместник - 1 бр.
Счетоводител - 1 бр.
Деловодител - 1 бр.
Техник - 1 бр.

6. с. Осеново
Кметски наместник - 1 бр.

7. с. Гостун
Кметски наместник - 1 бр.

3. с. Филипово
Кмет - 1 бр.
 

 

Устройствен правилник

Приложение 1

Приложение 2

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home