Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

Длъжностни лица

Структурата на общинската администрация на община Банско е приета с решение № 176 от 20 март 2000 г. на общински съвет. Общинският съвет се състои от 17 членове.

 
 

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | Почивка в Банско | Банскосити | култура | събития | справочник

Copyright © 19-Dec-2013 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Feng Shui Principles
Home