Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

Длъжностни лица

Структурата на общинската администрация на община Банско е приета с решение № 176 от 20 март 2000 г. на общински съвет. Общинският съвет се състои от 17 членове.

Александър Иванов Краваров
Кмет на община Банско

Роден на 9.08.1950 г.
Образование - висше икономическо.
До 1981 г. работи в Завода за столове - Банско.
През 1981-1990 г. - в Строително предприятие - Банско.
От 1990 до 1999 г. е ръководител на частна фирма.
От 1999 г. до 2003 г. е зам.кмет на община Банско - финанси, туризъм, БКС, спорт

Приемното време на кмета на община банско Александър Краваров е всеки вторник от 14.00 до 17.00 часа.
Предварително записване на тел. (0749) 88-611
 

Александър Иванов Краваров

Сашка Въчкова
Зам. кмет на община Банско
Роденa на 5.01.1962 г.
Магистър по математика, завършилa СУ “Климент Охридски”
От 1985 до 1992 г. работи в ЗТА - Банско като конструктор-програмист.
От 1992 до 2006 г. е старши експерт в Дирекция “Бюро по труда”.
От 2006 до 2007 г. работи като счетоводител в счетоводна къща “Ай джи консулт”.

Сашка Въчкова

Лазар Захов
Зам. кмет на община Банско - ТСУ, БКС, ФСД, УС и приватизация, Правно-нормативно обслужване, Човешки ресурси, Здравеопазване и социални дейности
Роден на 15.08.1967г в Банско
женен, с две деца
Специалист "Планиране и програмиране на икономически системи" - ВИИ "Карл Маркс"
1992 - 2003 - Директор на дирекция "Социално подпомагане" към община Банско

Лазар Захов

Веселина Андреева Дурчова
секретар на община Банско
Родена на 28.10.1963г.
Педагог - ВПИ Благоевград
1999 - 2003 -директор на начално училище Банско

Веселина Андреева Дурчова

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | Почивка в Банско | Банскосити | култура | събития | справочник

Copyright © 19-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Feng Shui Principles
Home