Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit


Герб на Община БанскоНакратко за общината

Банска община - административно-териториална единица в Софийска област с център гр. Банско. Включва Банско и 7 села със статут на кметства: Гостун, Добринище, Кремен, Места, Обидим, Осеново, Филипово, със землищата им. Граничи с Белишка, Гърменска, Гоцеделчевска, Санданска, Кресненска и Разложка общини от Софийска област и с Велинградска община от Пловдивска област.

Банска община обхваща част от долината на Места, северозападната част на Дъбрашкия дял на Западни Родопи, част от Северен Пирин и южната част на Разложката котловина - обща площ 462 км2. Преобладават планинският и полупланинският релеф. В Пирин има находища на мрамор, при Добринище - минерални извори. Климатът е преходно средиземноморски с изразено планинско влияние; в местата с по-голяма надморска височина - планински. През територията на общината тече Места с десни притоци Дисилица, Безбожка река, Ретиже, Кременска река и леви притоци Мътеница, Осеновска река и Глазне. Банска община включва части от биосферния резерват "Баюви дупки - Джинджирица" и от националния парк "Пирин". За защитени природни обекти са обявени водопадите Бъндеришки скок, Скалното образуване Сватбата, пещерата Бъндерица, 7 вековни дървета, между които е Байкушевата мура.

Документи издадени от Общинска администрация Банско:

Актуално
Административни услуги предоставяни от Община Банско

Актуално
Индустрията в Община Банско

Актуално
Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм

Актуално
Общински план за развитие 2007- 2013

Phones
Телефони
в общината

 

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | recepti | Палачинки | култура | събития | справочник

Copyright © 05-Jul-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Dieti
Home