Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit
Стопански сектор – развитие на бизнеса, промишлеността и селското стопанство

В Община Банско е застъпено развитието на малкия и средния бизнес, динамично развитие на сектора туризма и услугите.

На територията на Общината работят следните по-мащабни промишлени предприятия:

  • Завод за телефонна апаратура гр. Банско - отрасъл електроника, осигурява около 200 работни места, но е със структурни и маркетингови затруднения. Тенденциите в развитието му са свързани с тотални отраслово пренасочване на дейността и необходимост от инвестиции за добиване на дълготрайни материални и нематериални активи.
  • “Пиринска Мура” АД - гр. Банско - отрасъл дървопреработване, производство на столове предимно за износ, осигуряващо над 500 работни места. Дейността на предприятието се характеризира с много добър маркетинг и относително добра ресурсна осигуреност с материали и квалифицирана работна сила.
  • ЕТ “Георги Петков” - с. Добринище - отрасъл лека промишленост, производство на спортни и други облекла, осигуряващо около 140 работни места. Произвежда продукция по линензии на водещи външнотърговски марки в бранша предимно за износ с тенденция за увеличаване на оборотите и инвестициите.
  • “Елена Добрина” ООД - отрасъл лека промишленост, производство на спортни и други облекла, осигуряващо около 120 работни места.
  • “Метаксатекстил” ЕООД – с. Добринище - отрасъл лека промишленост, производство на спортни и други облекла, осигуряващо около 100 работни места.
  • ET "Рупчин и синове" - специализирана в производство на мебели от масивен чам.
  • ЕТ "Зора-КК" - производство на ръчно изработени мебели от масивно дърво.

В сферата на дървопреработването участват и 35 фирми обединени в Сдружението на дървопреработвателите в гр. Банско, които осигуряват около 800 работни места и с годишен оборот над 5 млн. лева. Част от тези фирми вече добиват размери за средния бизнес и произвеждат висококачествени мебели за износ в западноевропейски страни в продължение на около 5 години. Характеризират се с изключителна гъвкавост и динамични процеси на инвестиции и развитие, въпреки съществуващите заплахи от осигуряване на суровина и остарялост на машинните паркове.

Извън това сдружение работят около 50 фирми и занаятчии с по-малки мащаби.

Прочетете цялата информация Изтеглете Adobe Acrobat Reader от Adobe

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | справочник

Copyright © 25-Dec-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia.com
Home