Municipality History Sports & tourism Culture & heritage Events Places to visit

Телефони за връзка с Община Банско

Кодът за междуградско избиране на Банско е (0749)

Отдел/служба

Външен
номер

Вътрешен
номер

Технически секретар

88-611

11

Кмет (г-н Александър Краваров)

88-161

10

Заместник-кмет (г-н Ивайло Ръхов)

88-620

20

Заместник-кмет (г-н Лазар Захов)

88-630

30

Земеделие, БКС, еколог

88-613

13

УС

88-614

14

Счетоводство

88-615

15

Данъчна служба

88-638, 88-639

38, 39

Началник ТСУ

88-616

16

Главен счетоводител

88-617

17

Сектор Търговия и туризъм

88-618

18

Деловодство

88-619

19

Фронт офис

88-648

48

Дежурен ОбА

88-266

22

ЗСУ

88-623

23

Образование

88-624

24

Секретар на Общински съвет

88-625

25

Секретар на ОбА

88-155

26

Военен отдел

88-627

27

Финансов контрольор

88-628

28

Председател на Общински съвет

88-629

29

ГРАО

88-631

31

ТСУ

88-632

32

Номер факс

88-633

33

Каса

88-634

34

Бърза навигация : начало | община | история | туризъм | култура | събития | Бургас | Рецепти | справочник

Copyright © 27-Jun-2007 The Municipality of Bansko. Site designed & maintained by Xenturia
Home